HB Reavis – Gdański Business Center

HB Reavis – Gdański Business Center
Warszawa ul Inflancka

Konstrukcja stalowa nadbudowy budynku biurowego – budynki B, C i D.

Realizacja 2015

Let`s work together