Historia firmy

Firma E.S. Kargon Sp. z o.o. powstała w 2000 roku w Warszawie wyłącznie z polskiego kapitału. Od początku działalności zajmujemy się projektowaniem oraz wykonawstwem konstrukcji stalowych.

historia-firmy

Od 2002 roku firma współpracowała ściśle z Hutą L.W. (obecnie Huta Arcelor Mittal ). Wykonywaliśmy na jej terenie remonty urządzeń przemysłowych, naprawy rurociągów energetycznych oraz specjalistyczne naprawy i modernizacje urządzeń dźwigowych. Dzięki współpracy z Hutą Arcelor Mittal udało nam się znacznie poszerzyć naszą ofertę: posiadamy aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na naprawę i modernizację suwnic, żurawi stałych, wciągników i wciągarek oraz wielu innych urządzeń. Braliśmy też udział w robotach inwestycyjnych prowadzonych na Walcowni Średnio-Drobnej, wykonując konstrukcje stalowe urządzeń i części technologicznej.

Kolejnym ważnym momentem w historii firmy był rok 2005. Podjęliśmy wtedy ścisłą współpracę z firmą OTIS Sp. z o.o. – podpisaliśmy umowę o świadczenie Usług Produkcji Pomocniczej, odkupując wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie warsztatu produkcji pomocniczej Centrum Serwisowego i przejmując zatrudnionych tam pracowników. Od tego czasu poszerzyliśmy asortyment wykonywanych usług o elementy elektryczne i mechaniczne urządzeń transportu pionowego. Zajęliśmy się również wykonawstwem konstrukcji stalowych szybów windowych oraz obudów szklanych i metalowych wind i schodów ruchomych.

W kolejnych latach skupiliśmy się głównie na projektowaniu i wykonawstwie dużych konstrukcji stalowych. Oprócz samej realizacji oferujemy naszym klientom indywidualne podejście przy tworzeniu projektu oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji warsztatowej i wykonawczej. Budowaliśmy liczne magazyny, centra logistyczne oraz hale na terenie całego kraju; szczegóły mogą Państwo znaleźć w dziele „Zrealizowane projekty”.

Obecnie, dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji oraz inwestowaniu w nowoczesne technologie, mamy możliwość realizacji każdego rodzaju konstrukcji stalowej.

Pod koniec 2015 roku zmienił się status prawny spółki. Obecnie funkcjonujemy jako Kargon Sp. z o.o. Sp. k.